Oxymetr - pulzní na prst

Pulzní oxymetr M70 slouží k měření saturace (nasycení) arteriální krve kyslíkem (SpO2). Přístroj vyzařuje světlo dvou vlnových délek a vyhodnocuje, kolik světla bylo při průchodu tkání absorbováno oxyhemoglobinem a deoxyhemoglobinem. Na základě zjištěných hodnot přístroj ukazuje nasycení krve kyslíkem. Zároveň oxymetr měří i tepovou frekvenci (TF). Přístroj je určený pro vyšetřování dospělých pacientů.

Návod k použití:

Instalace baterií:
1. Otevřete kryt přístroje.
2. Vložte dvě baterie AAA (mikrotužka). Dbejte na dodržení správné polarity.
3. Zavřete kryt.

Oxymetr se vypne sám, je-li bez signálu více, než 8 vteřin.
Pokud oxymetr nebudete používat déle než 30 dní, baterie vyjměte.


Měření:

1. Držte oxymetr natočený displejem k sobě, stiskem dolního konce přístroj rozevřete a vsuňte dovnitř prst až k vnitřní zarážce.
2. Stiskněte ovládací tlačítko. Během 3s přejde přístroj z pohotovostního režimu
do měřícího a rozsvítí se displej.

3. Na displeji se zobrazí naměřené hodnoty.
4. Vyjměte prst z přístroje. Poté po 8s přejde přístroj automaticky do pohotovostního režimu.

 

Měření provádějte na ukazováčku, prostředníčku nebo prsteníčku.
Nikdy neměřte na jednom prstu déle než 5 minut.
Nejvhodnější pro měření je poloha oxymetru v úrovni srdce.
Nesprávná poloha prstu nebo rychlý pohyb mohou ovlivnit kvalitu měření.
Pokud se na displeji zobrazí „---“, znamená to, že je signál příliš nízký nebo došlo k poruše oxymetru.

166779977_459351951946588_8144409580095541116_n.jpg

165973113_928452151242579_5069086496666702461_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku