Půjčovní řád

inf.png U nás si pomůcku můžete půjčit. Pokud si ji chcete koupit, navštivte prodejnu Homedica s.r.o.
 • Pomůcky zapůjčujeme po předložení občanského průkazu osobám starším 18 let.
 • Úhrada je účtována dle uzavřené smlouvy zpětně, a to vždy do 10. dne následujícího měsíce prostřednictvím složenky, bezhotovostně nebo přímo v půjčovně.
 • Vypůjčitel je povinen se při převzetí pomůcky seznámit s jejím stavem a způsobem obsluhy
 • Vypůjčitel odpovídá za stav pomůcky a není oprávněn ji samostatně jakkoliv demontovat či neodborně zasahovat do její mechaniky.
 • O poškození či ztrátě pomůcky je vypůjčitel povinen půjčovnu neprodleně informovat  a zavazuje se uhradit případnou vzniklou škodu.

Postup při zapůjčení nadměrných pomůcek: polohovací lůžko, schodolez, elektrický zvedák

 • Tyto pomůcky nelze vyzvedávat a vracet osobně. Půjčovna zajistí jejich dovoz přímo do domácnosti, kde je pracovník odborně složí a provede instruktáž.
 • Při ukončení pronájmu pomůcky pracovník půjčovny opět osobně převezme pomůcku
  v domácnosti, demontuje a odveze.
 • Za dovoz a odvoz nadměrných pomůcek jsou účtovány kilometry (info po telefonické domluvě)
 • Za zprovoznění a zaučení nadměrných pomůcek účtujeme manipulační poplatek ve výši 350 Kč

Pomůcku doručíme přímo do domácnosti, smontujeme a provedeme potřebnou instruktáž

Pomůcku k vám přivezeme, vyneseme, smontujeme a naučíme vás s ní zacházet.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku